https://blog.crelan.be/nl/wat-heeft-de-toekomst-voor-de-economie-in-petto/

De beurs, inflatie en corona: wat heeft de toekomst voor de economie in petto?

Wat hebben de komende maanden voor onze economie in petto? Blijft de rally op de beurzen duren, of doen het inflatiespook en de deltavariant de motor sputteren? Bart Abeloos, expert beleggen bij Crelan, bespreekt de financiële actualiteit.

Hoe zal de economie verder evolueren? Bij dit artikel staat een afbeelding die er als volgt uitziet: Zicht op de kade van een haven met grote containerschepen en containers.
Hoe zal de economie verder evolueren?

September betekent voor meer dan een miljoen kinderen in ons land een terugkeer naar de schoolbanken, voor de beleggers luidt de septembermaand een terugkeer naar de realiteit in. In hun rugzakje geen brooddozen, maar wel de vruchten van een zelden geziene hausse. De financiële markten hebben, na de initiële coronashock in maart 2020, namelijk een spectaculair herstel gekend. Bijna dagelijks worden nieuwe beursrecords gevestigd, terwijl de ‘echte’ wereld daarbuiten nog aan het bekomen is van de mokerslag die corona heeft toegediend.

Ondanks die mooie ‘bullrun’ op de beurzen zou het onverstandig om zomaar te veronderstellen dat de bomen tot in de hemel groeien. Tijdens de zomermaanden werden we immers geconfronteerd met enkele gebeurtenissen die de komende maanden mee zullen kleuren.

Economie groeit weer…

Eerst het goede nieuws: de economie is goed aan het herstellen van de abrupte noodstop anderhalf jaar geleden. Sinds de ‘heropening’ zien we overal hoge groeicijfers: een bevestiging dat de welvaart weer toeneemt. Het belang van dat nieuws valt niet te onderschatten, omdat het de voedingsbodem vormt voor hogere consumentenuitgaven, investeringen en bedrijfswinsten.

We zien ook dat de werkgelegenheid in de door corona getroffen sectoren relatief goed stand houdt. We mogen dus de hoop koesteren dat de coronaschade op lange termijn minder groot zal zijn dan eerst gevreesd.

…maar niet zonder groeipijnen

De steile groei kent evenwel een keerzijde. Steeds meer industrieën krijgen te maken met schaarste en kunnen de binnenlopende orders niet vlot verwerken. In de auto-industrie ligt de productie geregeld stil door een gebrek aan chips waarmee auto’s – die steeds meer rijdende computers worden – volgestouwd zitten.

Hetzelfde fenomeen zien we ook in de bouw, bij fietsfabrikanten en nog veel andere sectoren. Die schaarste is een teken dat we de coronacrisis nog lang niet achter ons gelaten hebben. Recente uitbraken van de deltavariant in China hebben ertoe geleid dat enkele grote havens volledig zijn stilgelegd. Maar zelfs daarvoor al was de prijs van containertransport en bulkvervoer over zee tot historisch hoge niveaus opgelopen. De productiekettingen, die in een geglobaliseerde wereld complex in elkaar zitten, kraken onder de druk van de hoge vraag.

Strijd der economen

Logistieke problemen, een haperende productie, schaarste op de markt… het zijn allemaal ingrediënten van de soep die inflatie heet. Dat de consumptieprijzen fel stijgen, valt niet te ontkennen. Alleen zijn economen nog in een felle discussie verwikkeld over de vraag of die inflatie-opstoot tijdelijk is, dan wel van blijvende aard.

Het voorbije anderhalf jaar hebben consumenten hun budget vooral besteed aan boodschappen in de supermarkt, of aan de aankoop van een gameconsole of ander thuis-entertainment. In tijden van lockdowns was er nu eenmaal weinig anders te doen. Die focus verschuift nu: we gaan weer op reis en op restaurant. En de gameconsole wordt ingeruild voor een pretparkbezoek. Die toegenomen vraag naar uitstapjes en vertier heeft uiteraard hogere prijzen voor hotelkamers, vliegtuigtickets, … tot gevolg. ‘Maar,’ zo zeggen de economen die menen dat de huidige inflatie slechts van tijdelijke aard is, ‘we zullen snel naar een evenwicht terugkeren, zodra we ons oude uitgavenpatroon hervat hebben.’

Aan de andere kant staan de economen die menen dat inflatie een blijver is. ‘De kwetsbaarheid van onze geglobaliseerde economie los je niet in 1-2-3 op.’ In die strekking klinkt het dat het probleem ook alleen maar groter wordt door de politiek van de centrale banken, die enorme hoeveelheden geld in het systeem pompen. Goedbedoeld, maar het gevolg is wel dat dat geld een bestemming zoekt, en allerlei prijzen omhoogstuwt, van vastgoed tot landbouwgrondstoffen.

Welk kamp het bij het rechte eind heeft, weten we niet. Voorlopig lijkt de meerderheid te geloven in de eerste versie: inflatie als tijdelijk fenomeen, dat samenhangt met de normalisering van de economie.

Huidige economie: meer jobs of meer inflatie?

Ook centrale bankiers – die de inflatie kunnen bestrijden door de rente te verhogen – lijken eerder te geloven in het eerste scenario: ‘hogere prijzen als tijdelijk fenomeen’. Ze zullen bijgevolg niet ingrijpen. In de Eurozone lijkt dat al tot minstens 2023 het geval te worden. Voor spaarders is dat de slechtst mogelijke combinatie: een hogere inflatie, zonder dat daar een hogere rente tegenover staat. Of anders gezegd: duurdere prijzen in de winkel, zonder dat het geld op de spaarboekjes meestijgt. Met als netto-resultaat: een flinke achteruitgang van de koopkracht.

De reden daarvoor? Centrale banken hebben een dubbele rol. Enerzijds de inflatie binnen de perken houden, anderzijds de tewerkstelling boosten, door de economische groei zuurstof te geven. Aangezien de dramatische coronashock nog niet verteerd, is het begrijpelijk dat overheden prioriteit geven aan de tewerkstelling, ook al is de prijs daarvoor een hogere inflatie. Men wil het prille economische -en sociale- herstel niet in de knop breken.

Gevaar loert om de hoek

We mogen niet vergeten dat corona nog altijd rondwaart, en in bepaalde regio’s weer aan kracht wint. Dat is met name het geval in de VS, waar de vaccinatiecampagne na een sterke start in het voorjaar vrij snel een plafond bereikt heeft. We zien nu al dat consumenten daardoor voorzichtiger worden en hun uitgaven terugschroeven.

De zomer werd gekenmerkt door nog een ander tastbaar fenomeen: extreme weersomstandigheden. Watersnood bij ons, extreme hitte, droogte en bosbranden elders. Het drukt beleggers, nog maar eens, met de neus op de realiteit van klimaatverandering, en de fenomenen die ermee samenhangen. In tegenstelling tot de zomer zelf is de energietransitie ‘hot’ geworden in beleggersland. De Europese meerjarenbegroting, en de infrastructuurplannen van president Biden in de VS voorzien enorme budgetten om de economie en de energievoorziening groener te maken. Bedrijven staan onder enorme druk, van overheden én aandeelhouders, om hun milieu-impact terug te schroeven.

Beleggers en beurzen hebben een uitzonderlijke crisis achter de rug. De kortste recessie ooit, gevolgd door de steilste beursklim ooit. Groeien de bomen tot in de hemel? Blijft de rugwind met dezelfde kracht waaien? De nabije toekomst belooft enkele uitdagingen te brengen. Hou deze blog in de gaten voor meer inzichten… en oplossingen.

Meer weten over het effect van de hoge inflatie op je spaargeld? In dit artikel gaan we dieper op dit onderwerp in, a must read!

Of je graag met een Crelan-agent praten over het klimaat op de beurs? We zijn er voor jou. Vind hier een Crelan-kantoor in jouw buurt.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.