https://blog.crelan.be/nl/tien-fouten-van-de-beginnende-belegger/

Tien fouten van de beginnende belegger

Sinds de coronacrisis zijn meer jongeren gaan beleggen. En beleggen is natuurlijk nooit zonder risico’s. Stel dat u werkelijk alles verkeerd zou aanpakken bij de start van uw beleggerscarrière. Welke fouten zouden we dan zien opduiken? Een overzicht van de 10 meest gemaakte fouten van beginnende beleggers.

Fout 1: U bent slecht geïnformeerd

Een beginnende belegger informeert zich doorgaans te weinig over de producten waarin ze investeren. Vaak laten ze zich blindelings leiden door het advies van anderen. Ga dus zelf op zoek naar achtergrondinformatie over de ondernemingen waarin u belegt, en investeer bij voorkeur in bedrijven die u ‘begrijpt’.

Fout 2: U bent goedgelovig

In deze tijden van nulrente kan niemand u een belegging met een fors rendement garanderen. Krijgt u een voorstel dat te mooi is om waar te zijn? De kans is dan reëel dat het effectief niet waar is.

Fout 3: U heeft geen oog voor de risico’s

Als belegger bent u op zoek naar mooie rendementen, maar u moet ook bereid zijn om eventuele verliezen te incasseren. Financiële markten zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. Beleggers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren die de beurs met zich meebrengt. Als u aandelen of fondsen koopt, dan moet u ervan uitgaan dat u (een deel van) uw kapitaal kunt kwijtspelen. Beleg dus alleen op de beurs met geld dat u écht kunt missen.

Anderzijds moet u zich ook niet door de risico’s laten verlammen: er bestaan manieren om de gevaren in te perken. Bijvoorbeeld door uw portefeuille voldoende te spreiden, door periodiek te beleggen of door te kiezen voor producten met kapitaalbescherming of bodembewaking. Zorg er ook voor dat de gekozen producten passen binnen uw beleggersprofiel.

Fout 4: U leeft in het verleden

Beleggers hechten vaak te veel belang aan prestaties uit het verleden. Historische resultaten zijn dan wel een goede indicatie voor de kwaliteit van een belegging, maar ze geven geen enkele garantie voor de toekomst. Zeker als u weet dat heel wat externe factoren – zoals de renteomgeving – doorheen de jaren sterk gewijzigd zijn. Een spaarrente van 3%? Een kasbonrente van 5%? Dat komt niet meer terug.

Fout 5: U negeert de kosten

De kosten van beleggingen worden vaak over het hoofd gezien. Nochtans kunnen die het rendement aanzienlijk aantasten. Weet ook dat er twee soorten kosten zijn: de kosten die inherent zijn aan de belegging en de eenmalige kosten. Die laatste moet u bekijken over de volledige beleggingshorizon. Als u kiest voor goed gespreide beleggingen die u lange tijd aanhoudt, wegen die eenmalige kosten niet zo zwaar door.

Fout 6: U spreidt onvoldoende

Een portefeuille wordt vaak onvoldoende gediversifieerd over de verschillende activaklassen – zoals aandelen, obligaties en liquide middelen. Nochtans bepaalt een goede verhouding tussen deze ‘bouwstenen’ het overgrote deel van uw rendement op lange termijn. Ook binnen eenzelfde activaklasse moet u voldoende spreiden over regio’s, sectoren en bedrijven om zo het risico van uw portefeuille te verkleinen.

Via gediversifieerde beleggingsfondsen kunt u makkelijk de nodige spreiding inbouwen. Hiermee belegt u namelijk tegelijkertijd in meerdere activaklassen, regio’s, sectoren, enzovoort. Zulke fondsen worden samengesteld en beheerd door specialisten met kennis van zaken. Wanneer u bovendien kiest voor een profielfonds, weet u zeker dat de spreiding ervan afgestemd is op uw persoonlijk profiel.

Fout 7: U gelooft in een perfecte timing

Beleggers zijn steeds op zoek naar het ideale moment om in of uit de beurs te stappen. Aandelen goedkoop kopen en duur verkopen is uiteraard de essentie van beleggen, maar het is onmogelijk om het ideale in- of uitstapmoment te voorspellen. Daarvoor is de beurs te grillig. De afgelopen maanden illustreerden meer dan ooit hoe een ‘zwarte zwaan’ als het coronavirus de financiële markten door elkaar schudde.

Wie zich te veel op de illusie van een perfecte timing focust, mist kansen. Er zal altijd een reden zijn om aan de zijlijn te blijven. Beter is om een regelmaat in te bouwen. Door bijvoorbeeld elke maand een stukje van uw kapitaal te beleggen, dekt u uw portefeuille in tegen de volatiliteit van de financiële markten. Een bijkomend voordeel van een periodieke spreiding is dat u niet meteen het volledige bedrag hoeft op te hoesten.

Periodiek beleggen kan heel eenvoudig aan de hand van een automatisch beleggingscontract. Bij Crelan kan dit zelfs al vanaf 25 euro per maand.

Fout 8: U bent emotioneel

Hebzucht, euforie en paniek zijn slechte raadgevers op de beurs. Ze leiden meestal tot overhaaste beslissingen, terwijl u net moet beleggen met een langetermijnvisie in het achterhoofd. Zorg er dus voor dat emoties en illusies het niet overnemen van het gezond verstand. Automatisch op regelmatige tijdstippen beleggen – bijvoorbeeld via een beleggingscontract – maakt dat heel makkelijk.

Fout 9: U ziet beleggen niet als een proces

Beleggen is geen ‘one shot’. Het is een proces op lange termijn. Sommige beleggers zijn geneigd om na een eerste tegenslag meteen weer volledig uit de markt te stappen. Maar zo kunnen ze hun verlies nooit meer goedmaken. Ook vanuit dit oogpunt is regelmatig beleggen een absolute aanrader. Voorzie een spaarbuffer en beleg systematisch het surplus wanneer de spaarrekening aangroeit.

Fout 10: U heeft geen geduld

Beleggers evalueren hun portefeuille vaak over een te beperkte periode. Op korte termijn wordt de markt echter beïnvloed door nieuws en emoties, terwijl ze op lange termijn gedreven wordt door fundamentele factoren. Houd daarom steeds een beleggingshorizon van meerdere jaren voor ogen. U moet dan natuurlijk wel bereid zijn uw geld gedurende die periode te kunnen missen.

Anderzijds mag een lange beleggingshorizon geen excuus zijn om niet te beleggen. Zolang u steeds kunt terugvallen op een gezonde spaarbuffer voor onverwachte uitgaven, zit u goed.

Starten met beleggen is één ding, maar waarin gaat u dan beleggen? In technologie? Of bijvoorbeeld in goud? Uw Crelan-agent helpt u met het samenstellen van uw portefeuille.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.