https://blog.crelan.be/nl/sparen-vs-beleggen/

PRINCIPE 5 | GESPREIDE PORTEFEUILLE

Sparen vs. beleggen: hoe kan u uw geld best spreiden?

Uw spaarrekening begint wat aan te dikken. Dat is goed nieuws: zo kan u die vakantie boeken of die kosten voor uw kapotte wagen opvangen. Maar wanneer beslist u dan om wat te sparen versus te beleggen?

Man kijkt twijfelend naar een gereedschapskist

Sparen en beleggen hoeven geen concurrenten van elkaar te zijn. Ze werken het best als ze naast elkaar bestaan. U kan uw financiële huishouding zien als een gereedschapskist. Uw koopkracht beschermen met alleen maar een spaarrekening als gereedschap, dat is zoals klussen in huis met alleen maar een hamer. Het wordt dan een hele klus om schroeven vast te draaien.

Spaargeld voor doelen op korte termijn

Het komt er dus op aan om met een zo ruim mogelijke waaier aan gereedschap te werk te gaan. U kan spaargeld zien als uw gereedschap om doelen op de korte termijn aan te pakken: zoals op vakantie gaan of een onvoorziene kost opvangen. Het is aangewezen om zo’n zes maandlonen opzij te houden. Zo’n spaarbuffer bezorgt u gemoedsrust, want geld dat u belegt, staat voor langere tijd vast.

Uw koopkracht behouden

Wat eventueel overblijft na het opzij zetten van die zes maandlonen, kan u afromen om te beleggen. We hebben er daarnet al op gehamerd: door de inflatie verliest u koopkracht als u louter kiest voor sparen. U hebt dus ook maar beter beleggingen in uw gereedschapskist zitten, zoals obligaties en aandelen. Pas dan bent u goed gewapend in de strijd om het koopkrachtbehoud.

De 7 basisprincipes van investeren

Gerelateerde artikels

De geheimen van een slimme risicospreiding.

Is de perfecte timing op de beurs een illusie?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.