https://blog.crelan.be/nl/rotatie-op-de-beurs-na-corona/

De beurs na corona: komen de coronaverliezers weer aan zet?

De coronapandemie heeft, na een initiële zware correctie in maart 2020, tot één van de sterkste koersstijgingen ooit geleid op de beurs. Toch gaat er achter die spectaculaire remonte een ‘wissel van de wacht’ schuil: de aandelen en sectoren die initieel de kar trokken, zijn niet dezelfde als degene die dat de voorbije maanden deden. We vroegen Bart Abeloos van Crelan en Katrien Pottie van Amundi wat er precies gaande is.

Welke sectoren en bedrijven vielen eerst uit de gratie, maar zijn nu weer in de gunst van beleggers gekomen?

BART ABELOOS: “Eigenlijk vinden er meerdere rotaties tegelijk plaats. De meest in het oog springende is de verschuiving van groeiaandelen naar value-aandelen. Groeiaandelen zijn aandelen die een langdurig volgehouden sterke groei van omzet en/of winst kennen. Die zijn uiteraard sterk aanwezig in de technologiesector, maar ze zijn ook vertegenwoordigd in de gezondheidssector – denk maar aan biotech, of medische uitrusting – en de sector van de consumentengoederen – luxegroep LVMH, Adidas en Nestlé hebben allen de status van groeibedrijf.

Value-aandelen daarentegen zijn aandelen van bedrijven die niet sterk groeien, maar goedkoop noteren, vaak wegens lage verwachtingen van de beleggers. We beschouwen een beurskoers als ‘goedkoop’ wanneer die relatief laag is in verhouding tot de winst, de boekwaarde van het bedrijf, of het dividend. Het zijn vaak cyclische bedrijven, die er alleen tijdens hoogconjunctuur in slagen om een flinke winstgroei te boeken.”

Zijn beleggers hun appetijt voor groeiaandelen recent dan kwijtgeraakt?

KATRIEN POTTIE: “Dat moeten we enigszins relativeren. Het onderscheid tussen groei en value is niet altijd zo duidelijk. Veel bedrijven verenigen kenmerken van beide. Groei is jarenlang de dominante factor geweest op de beurs. De reden is niet ver te zoeken: de wereldwijde economie groeide lange tijd onder haar potentieel. In zo’n omgeving hebben veel bedrijven het lastig om hun omzet – en bijgevolg ook hun winst – te laten groeien. Beleggers betaalden dus graag meer voor bedrijven die structureel sneller groeien dan de markt.

Welnu, we verwachten dat we van een economische laagtij naar vloed zullen gaan in de tweede helft van dit jaar, een spurt die nog in 2022 zal voortduren, dankzij de vaccins, de heropening van de economie en de enorme overheidsbudgetten die geactiveerd worden. In zo’n omgeving zal groei helemaal niet meer schaars zijn. ‘Bij vloed gaan alle boten omhoog,’ en dat geldt ook voor bedrijven. Beleggers zullen die dure prijzen voor groeibedrijven niet meer willen betalen, want ze kunnen genoeg andere, goedkopere bedrijven op de beurs vinden die de komende kwartalen ook sterk zullen groeien.”

BART ABELOOS: “Tegelijk kun je niet stellen dat technologie en andere groeibedrijven uit de gratie zijn gevallen. Ze trekken de beurs niet langer, maar zijn nog altijd erg prominent. Sommige deelsectoren zijn nog steeds zeer gegeerd, denk maar aan de markt van halfgeleiders. Of technologie die helpt bij de energietransitie, de shift naar elektrische wagens, enz. Maar beleggers zijn selectiever geworden, en oordelen dat sommige coronawinnaars te veel vooruitgelopen waren op hun toekomstige groei. Netflix is een mooi voorbeeld.”

Die rotatie van groei naar value is in het recente verleden al vaker aangekondigd, en telkens werden de verwachtingen getemperd. Wat maakt het nu anders?

BART ABELOOS: “Of de rally op value nu definitief vertrokken is, kun je nooit met zekerheid stellen. Maar de economische groei die er nu aankomt, is een veelvoud van de groei van de voorbije jaren. We zien ook een stijging van de verwachte inflatie: kijk maar naar de hogere grondstoffen- en energieprijzen. In zo’n omgeving is het makkelijker voor bedrijven om hun ‘pricing power’ te versterken, en het geeft een boost aan de omzet en marges van sectoren die typisch tot value gerekend worden: grondstoffen, basismaterialen en energiebedrijven. Financiële instellingen zullen dan weer profiteren van een hogere rente.”

KATRIEN POTTIE: “Tegelijk zien we dat de vrees voor hogere inflatie en rente weegt op de waardering van groeibedrijven. Want groeibedrijven moeten traditioneel meer investeren, en een hogere rente betekent dus hogere financieringskosten voor schulden. Cyclische, mature bedrijven die niet langer sterke structurele groei kennen, ondervinden minder effect van die hogere rente, op voorwaarde dat hun schuldgraad niet te hoog is.”

BART ABELOOS: “Dat laatste is trouwens één van de redenen waarom we de verschuiving van groei naar value niet blindelings volgen. Het blijft van groot belang om zeer selectief te zijn, en niet zomaar een bedrijf te kopen, alleen maar omdat het goedkoop is. Bedrijven zijn vaak goedkoop met een reden: te hoge schulden, verlies van marktaandeel, een businessmodel dat niet langer werkt – het zijn zwaktes die vaak nog versterkt zijn door de effecten van de pandemie. Denk maar aan bepaalde retailbedrijven die hun klanten massaal zagen vertrekken naar onlinewinkels. Als belegger wil je niet zozeer de laagste prijs betalen, maar wel waar voor je geld krijgen.”

Welke raad moeten beleggers onthouden?

KATRIEN POTTIE: “De rotatie van groei naar value, van coronawinnaars naar coronaverliezers, is een goede zaak, want ze vergroot het speelveld. Bedrijven, sectoren, maar ook regio’s die ‘op de bank zaten’, doen nu weer mee, en dat biedt meer mogelijkheden om portefeuilles te diversifiëren. Niet alleen value-aandelen hebben weer een rol te spelen, maar ook markten die jarenlang in de schaduw stonden van de Amerikaanse beurs zien opnieuw beleggers terugkeren: Europa en Japan bijvoorbeeld.”

BART ABELOOS: “Inderdaad. We zien deze rotatie niet als een gelegenheid om portefeuilles drastisch van koers te veranderen, maar wel om een aantal accenten te verleggen, en om beleggingen op te nemen die nog aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Dat is een welkome diversificatie na de spectaculaire beursstijging van het laatste jaar.

Wil je zelf je eerste stappen op de beurs zetten? Crelan helpt je alvast op weg! Maak nu een afspraak bij een Crelan-agent bij jou in de buurt en hij of zij vertelt er je alles over

Disclaimer: Alle commentaren en analyses geven de visie van CPR AM op de marktomstandigheden en -trends weer, op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Wegens de vereenvoudigde aard van de informatie in dit document is deze informatie noodzakelijkerwijs partieel en onvolledig en mag zij niet worden geacht enige contractuele waarde te hebben.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.