https://blog.crelan.be/nl/is-waterstof-de-groene-brandstof-van-de-toekomst/

Wordt waterstof dé groene brandstof van de toekomst?

De omslag naar hernieuwbare energie is ingezet en waterstof lijkt daarbij dé brandstof van de toekomst te kunnen worden. Is beleggen in waterstof dan een goed idee? We stelden de vraag aan Bart Abeloos van Crelan en Katrien Pottie van Amundi.

Opslagruimte voor waterstof, wind turbines en zonnepanelen in de natuur.

De race naar de groene transitie lijkt momenteel nog te versnellen. Hoe komt dat?

KATRIEN POTTIE “Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, schat in zijn laatste rapport dat het resterende koolstofbudget om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken op zo’n 400 gigaton CO2 ligt1, wat neerkomt op nog tien jaar koolstof-emissies2. Dat betekent dat het nu echt wel vijf voor twaalf is. Treuzelen kan niet meer. We moeten nú onze CO2-uitstoot verlagen, en dat brengt investeringen in hernieuwbare energie met zich mee.”

BART ABELOOS “We bevinden ons nu in een fase van snelle invoering. Tal van landen engageren zich om tegen het jaar 2050 CO2-neutraal te worden, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien zorgt de oorlog in Oekraïne voor extra urgentie. De EU wil versneld af van de sterke afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.”

Welke rol kan waterstof daarin spelen?

ABELOOS “Waterstof heeft meerdere voordelen. Om te beginnen: efficiëntie. Bij de verbranding van 1 kg waterstof komt vier keer meer energie vrij dan bij de verbranding van 1 kg diesel. Maar net als elektriciteit is waterstof geen energiebron, maar eerder een energiedrager. Anders gezegd: elke primaire energiebron kan worden omgezet in waterstof. Dat heeft tot gevolg dat waterstof een lange lijst van mogelijke toepassingen kent. Als brandstofcel om elektrische voertuigen aan te drijven bijvoorbeeld, maar ook om stroom te leveren op plaatsen die ver van het elektriciteitsnetwerk gelegen zijn.”

“Zonne- en windenergie hebben een groot nadeel: hun productie is niet constant en hangt af van de weersomstandigheden. Als het bewolkt is, of windstil, dreigt een energietekort. Omgekeerd, bij overvloedige zon of wind kan er overproductie zijn. Er bestaat nog geen efficiënte technologie die toelaat om een surplus aan stroom op grootschalige wijze op te slaan. Batterijen zijn te duur, en hun capaciteit is beperkt. Waterstof kan een oplossing bieden. Door overvloedige zonne- of windenergie aan te wenden voor de productie van waterstof, kan men een buffer aanleggen.”

POTTIE “Er zijn nog voordelen: bij de verbranding komt alleen water vrij. En ook de snelheid van gebruik is ook een troef; terwijl het opladen van een batterij van een elektrisch voertuig enkele uren duurt, kan een waterstoftank in slechts enkele minuten worden gevuld.”

Waterstof heeft niets dan voordelen, dus?

POTTIE “Was dat maar waar! Waterstof is een energiedrager, en hoe ‘groen’ die is, hangt van het productieproces. Je kunt namelijk ook waterstof maken met fossiele brandstoffen, zoals momenteel, om redenen van infrastructuur en kosten, voor 95 procent het geval is. De productie van propere en koolstofarme waterstof vereist enorme investeringen in infrastructuur. De schaalvergroting die nodig is om waterstof tegen 2050 in Europa 13 à 14% van de energiemix3 te laten uitmaken zou tussen 180 en 470 miljard euro kosten.”

“Gelukkig zijn er andere plaatsen op de wereld waar de productie van groene waterstof (dankzij overvloedige zonne-energie) goedkoper en makkelijker is. Het is niet voor niets dat Saoedi-Arabië de nummer 1 van de waterstofproductie wil worden, dankzij de eeuwige zon en wind van het land.”

ABELOOS “Transport en veilige opslag vormen momenteel nog een probleem. Waterstofmoleculen kunnen makkelijk ontsnappen. Eens ze in de atmosfeer terechtkomen, dragen ze volgens sommige wetenschappers4 bij aan het broeikaseffect, omdat ze indirect de levensduur van methaan verlengen. Waterstof is ook erg brandbaar, zo’n tien keer meer dan gas.”

Moet je als belegger geloven in waterstof?

POTTIE “Marc Carney, de econoom die een belangrijke rol speelde bij de COP26-klimaattop, zei in de Reith Lectures podcast: “De uitdaging om onze economieën op ‘Net Zero’-uitstoot te brengen is een enorme kans, waarbij elk bedrijf in elk land betrokken zal moeten zijn.”

“De groene transitie is niet alleen goed voor de planeet, maar betekent ook een enorme kans voor de belegger. Het woord transitie schept echter ook onzekerheid: niemand weet welke vorm van energie over 15 jaar het meest zal worden gebruikt.”

ABELOOS “Dat klopt. De energie-omslag is nog in volle evolutie, en niemand kent vooraf de ‘winnaars’. Eerder dan ons te concentreren op één enkele energievorm, geven we er bij Crelan de voorkeur aan om opportuniteiten vanuit een ruimer perspectief te bekijken. Concreet herkennen we enkele sectoren die baat zullen hebben bij de transitie: elektriciteit, transport, bouw. En dan zijn er nog sectoren die maar moeilijk weg te denken zijn, ook al dragen ze flink bij aan de uitstoot: luchtvaart, scheepvaart, chemie… Daar is nog veel potentieel voor verbetering.”

Kan je dat iets verder toelichten?

ABELOOS “In plaats van uitsluitend te beleggen in waterstof, zou men kunnen beleggen in de hele ‘waardeketen’ van hernieuwbare energie: fabrikanten van zonnepanelen of windturbines, of van geothermische en hydro-elektrische installaties. Maar ook de producenten van omvormers, of energiedistributeurs met een solide bedrijfsmodel.”

“In de transportsector zal waterstof misschien opgang maken, maar elektrische voertuigen zullen zeker onderdeel zijn van de transitie. We hebben op de beurs de fenomenale koersstijging van autoconstructeur Tesla gezien, maar de opkomst van elektrische voertuigen zal een golf van investeringen in netwerkinfrastructuur met zich meebrengen. Dat zorgt op zijn beurt voor een sterke vraag naar omvormers en microcontrollers. Nutsbedrijven en technologiebedrijven zullen van die trend naar elektrisch transport profiteren.”

POTTIE “De batterijproductie gaat gepaard met een hele keten die baat zou moeten hebben bij de energietransitie, maar daarnaast geldt dat ook voor de producenten van halfgeleiders, de leveranciers van elektronica voor stroomvoorziening… en voor bedrijven die dat alles gaan recycleren.”

Welke conclusie mogen we trekken?

ABELOOS “Misschien is het wijs af te sluiten met de woorden toegeschreven aan Friedensreich Hundertwasser: ‘Als één man droomt, is het maar een droom. Maar als veel mensen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe realiteit.’ Hoe het ook zij, als men ziet hoeveel kansen er aan de energie-omwenteling zijn verbonden, dan is het niet één persoon, maar een hele samenleving die in beweging is gebracht.”

De smaak van beleggen te pakken? In dit artikel onderzochten we of waterstof interessant is als belegging. Maar … is zuiver water dat ook? Kom hier te weten of zuiver water ook een slimme belegging is.

Of je nu al even aan het beleggen bent of graag wil starten: onze Crelan-adviseurs staan voor je klaar! Bekijk hier meer informatie over wat zij voor jou kunnen doen of ga langs in een Crelan-kantoor bij jou in de buurt.

  1. Bron : IPCC Scenario met een waarschijnlijkheid van 67% – 500 GtCO2 met een waarschijnlijkheid van 50%
  2. Bron : IPCC, startdatum 2010
  3. Bron : Europese Commissie
  4. Volgens de expertengroep van Environmental Defense Fund (VS)

Disclaimer : Alle commentaren en analyses geven de visie van Amundi Asset Management op de marktomstandigheden en -trends weer, op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Wegens de vereenvoudigde aard van de informatie in dit document is deze informatie noodzakelijkerwijs partieel en onvolledig en mag zij niet worden geacht enige contractuele waarde te hebben.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.