https://blog.crelan.be/nl/de-voor-en-nadelen-van-beleggen-in-vastgoed/

Beleggen in vastgoed: dit zijn de voor- en nadelen

Steeds meer mensen investeren in vastgoed als opbrengsteigendom, of als tweede verblijf. ‘Nu een spaarboekje weinig opbrengt, beleggen we ons geld beter in bakstenen,’ klinkt het steevast. Maar hoe zit dat juist? Wist u dat u zelfs met een zeer beperkt budget toch van een mooi rendement op de vastgoedmarkt kunt genieten, via een omweg? En wat zijn de struikelstenen waarvoor u moet opletten?

Hoe kunnen we ons spaargeld nog laten renderen? Nu de spaarrente niet meer volstaat om onze koopkracht veilig te stellen, komen steeds meer mensen bij vastgoed terecht. Een aantal voordelen springen meteen in het oog. Eerst en vooral: het rendement. Investeerders die hun eigendom verhuren, kunnen rekenen op een aantrekkelijke opbrengst. Bovendien wordt het rendement van een opbrengsteigendom of tweede verblijf relatief mild belast in ons land. Die belasting wordt in principe berekend op basis van het kadastraal inkomen. Zo blijven de werkelijke huurinkomsten – voorlopig althans – buiten schot.

Investeren in vastgoed: een appel voor de dorst

Een ander voordeel is dat u de aankoop deels kunt financieren met een lening. Zo wordt uw investering ook een vorm van sparen. Eens de lening afbetaald is, heeft u een appeltje voor de dorst in de vorm van een eigendom. Zolang de lening loopt, kunt u ze bovendien inbrengen op uw belastingbrief. Aan dat fiscaal voordeel zijn weliswaar een aantal voorwaarden verbonden, maar zodra uw eigen woning is afbetaald, maakt u een goede kans om ervoor in aanmerking te komen.

Stijgende waarde van vastgoed

Als kers op de taart rekenen vastgoedbeleggers erop dat hun eigendom in waarde zal stijgen. Belgische woningen worden al 30 jaar aan een stuk duurder. Sinds 2000 zijn de woningprijzen in ons land zelfs bijna verdrievoudigd. De vraag is alleen: zal die trend zich doorzetten? Vastgoed is een belegging zoals alle andere. Een trend uit het verleden is nooit een garantie voor de toekomst. In onze buurlanden zijn in het recente verleden al flinke correcties doorgevoerd op de vastgoedmarkt.

Lage rente

Het grootste gevaar komt vandaag uit monetaire hoek. Het lagerentebeleid van de centrale banken – waardoor geld lenen erg goedkoop is – heeft de vastgoedprijzen opgedreven. De respons van de Europese Centrale Bank op de coronacrisis heeft zelfs voor een versnelling van die trend gezorgd. De toevloed aan geld heeft zich een weg gezocht naar de vastgoedmarkt, met stijgende prijzen als gevolg. Op korte termijn lijkt daar niet meteen verandering in te komen, maar vroeg of laat zullen de rentevoeten wellicht opnieuw gaan stijgen. Zal de Belgische vastgoedmarkt dat zonder kleerscheuren doorstaan? Alleen de toekomst kan het uitwijzen.

Risico’s aan verhuren

Ook de zogenaamde verhuurdersrisico’s mag u als investeerder niet uit het oog verliezen. Wat bijvoorbeeld als u een slechte huurder treft, of geconfronteerd wordt met leegstand? Dat kan uw rendement een forse knauw geven. Ook een verloedering van de buurt, een spoorlijn naast uw eigendom of andere omgevingsfactoren kunnen u parten spelen. Zulke risico’s kunnen niet alleen uw huurrendement, maar ook de waarde van uw eigendom aantasten. Kort samengevat: beleggen in vastgoed is niet alleen rozengeur en maneschijn. Wie een bovengemiddeld rendement nastreeft, moet ook de nodige risico’s aanvaarden.   

Huisje van papier?

De beste indekking tegen risico’s is spreiding. Dat is echter niet evident: beleggen in vastgoed gaat gepaard gaat met grote bedragen, en dan is het voor particulieren veelal onhaalbaar om te investeren in meerdere eigendommen. Of toch? Met ‘papieren’ vastgoedbeleggingen is risicospreiding ook mogelijk met een beperkt budget. Vastgoedaandelen en -fondsen laten u toe om met een bescheiden bedrag in een professioneel beheerde vastgoedportefeuille te stappen. Zo kunt u genieten van de voordelen, zonder zorgen over lekkende kranen en niet-solvabele huurders. Het gaat dan bijna altijd om beursgenoteerde vastgoedbeleggingen, die dus aan dagelijkse waardeschommelingen onderhevig zijn. Ze laten u toe om zelfs over verschillende sectoren te spreiden: commercieel- of kantoorvastgoed, logistiek vastgoed, rusthuizen of studentenkamers …

Bescherming tegen risico’s

De meeste vastgoedfondsen hebben het afgelopen decennium prima returns neergezet. Wat de toekomst brengt, blijft uiteraard afwachten. Het valt niet uit te sluiten dat de lage rente tot overwaardering leidt, en in dalende of stagnerende prijzen uitmondt. Of dat stijgende rentevoeten later voor turbulentie zullen zorgen. Wilt u zich tegen dat risico beschermen? Spreid uw vermogen dan over verschillende activaklassen. Vastgoed is goed, maar spreiding is beter.

Investeren in vastgoed is één manier om uw spaargeld meer te laten renderen. Beleggen in aandelen is ook een optie, bijvoorbeeld in technologie-aandelen. Kom er hier alles over te weten!

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.