https://blog.crelan.be/nl/hoe-elektrische-autos-onze-mobiliteit-gaan-veranderen/

Duurzaamheid

Wie duurzaam belegt, kijkt voor zijn beleggingen niet enkel naar de financiële criteria, maar kijkt ook naar de duurzame of ethische aspecten.