https://blog.crelan.be/nl/beurzen-tevreden-met-de-divided-states-of-america/

Beurzen tevreden met de Divided States of America

De weken voor de verkiezingen begonnen de beurzen fors te schommelen. De vrees voor een correctie nam toe. Ondertussen hebben de Amerikaanse kiezers de kaarten anders gelegd dan de “Blauwe Golf”, een duidelijke en algemene Democratische overwinning, die sommige opiniepeilingen voorspelden. De tweede verrassing is dat de beurzen erg positief reageerden op de erg verdeelde verkiezingsuitslag. Sterker: de S&P 500 index boekte zijn grootste dagwinst ooit na presidentsverkiezingen – zonder dat de uitslag bekend was.

De verschillen tussen Donald Trump en Joe Biden zijn zo krap dat twee dagen na verkiezingsdag de uitslag nog niet zeker is. De meeste specialisten zijn het wel eens dat de kaarten het best liggen voor Joe Biden. Nog voor de stemmen volledig geteld waren, was het ook al zeker dat Donald Trump hertellingen zal eisen, en daarmee ligt het pad open voor een onzekerheid die nog weken kan aanhouden.

De beurzen verteerden het allemaal met een merkwaardige kalmte. Nochtans hadden economen voor de verkiezingen net chaos door een onduidelijke of onzekere uitslag als belangrijkste risico aangewezen. En een aloude wijsheid zegt dat beleggers niets meer verafschuwen dan onzekerheid. Maar de dag na Election Day, vlogen de koersen van de aandelenbeurzen fors hoger en de rente zakte.  Beleggers zijn in hun nopjes dat  de kiezer zijn stemmen netjes verdeelde tussen Democraten en de Republikeinen. Daardoor zal geen van beide partijen beslissingen sterk in hun richting kunnen doordrukken, zo luidt het. Het wordt dus heel moeilijk om een uitgesproken beleid te voeren en precies dat vinden beleggers positief.

Doordat de Democraat Joe Biden de meeste kans maakt de volgende president te worden, maar de Senaat waarschijnlijk een meerderheid zal behouden bij de Republikeinen (hoewel ook dat nog geen uitgemaakte zaak is) , wordt de bewegingsruimte van de president beperkt. Daardoor zal Biden niet zomaar beleidsbeslissingen van Donald Trump kunnen terugdraaien. Zeker voor belastingkwesties is medewerking van de Senaat nodig. Vele Amerikanen en wellicht nog meer beleggers hopen dus dat de hogere belastingen die de Democraten prominent in hun programma voorstelden dode letter zullen blijven. Ook de vrees voor ingrijpende regulering die o.a. de tech-bedrijven zou treffen, is afgenomen.

De financiële markten zijn ook tevreden dat Joe Biden afgeremd zal worden als hij in de ogen van de Republikeinen te royaal wil zijn met overheidsmiddelen. De nieuwe stimulusplannen om de gevolgen van de covidpandemie op te vangen zullen daardoor allicht minder omvangrijk zijn dan Biden beloofde. Dat stelt de obligatiemarkten gerust. De overheidsschulden van de VS die onder Trump fors opliepen, zullen niet nog meer uit evenwicht geraken, zo hopen ze. Daardoor steeg het vertrouwen in de VS als uitgever van obligaties en zakte de rente. Dat is ook positief voor de aandelenbeurzen. De markten anticiperen ook al op een Biden-machtswissel in de domeinen waar de president wel relatief veel macht heeft, zoals het buitenland-beleid. De Chinese munt versterkte tegenover de USD – een weerspiegeling van de verwachting dat de relatie van de VS met China in kalmer vaarwater zal komen (maar nog steeds met een gevaarlijke onderstroom).

Als de politici minder armslag hebben, en het begrotingsbeleid wordt gekortwiekt door een verdeeld Congres, komt de macht meer bij de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, te liggen. Voorlopig hebben beleggers daar in tegenstelling tot in de politiek, wel nog volop vertrouwen in. En het is bekend terrein voor beleggers – het voorbije decennium heeft de Fed het economische landschap gedomineerd. Kortom: wat eerst als een nachtmerriescenario werd afgeschilderd zien beleggers nu als een scenario waar best mee te leven valt. De vraag rijst wel hoe lang deze verrassende wittebroodsweken voor de beurzen kunnen aanhouden. Maar voorlopig tellen beleggers hun winst.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.